11 augusti 2009

Förra inlägget förklaras


Av att jag sedan jag bytte telefon den här gången haft problem med att göra nya inlägg. Till plus fick jag gå in och skriva in ett a-record istället för ett cname i DNS eftersom den här högen inte klarade av namnuppslagningen annars.

Inga kommentarer: